کارت تخفیف خرید از فروشگاه برند دیزل

توضیحات

با خرید کارت تخفیف ۱۰۰ هزار تومانی خرید از فروشگاه برند دیزل ۴۰ وید جایزه بگیرید

آدرس: بلوار آفریقا (خیابان جردن)، نبش خیابان عاطفی شرقی

تلفن تماس: ٨٨٣٧٩۵۴٠ – ۲۱ – ۹۸+